Στο ιατρείο μας ακολουθούμε πιστά ένα πρωτόκολλο, για κάθε νέο μας ασθενή.

Λήψη ιστορικού

Πρώτα γίνεται η λήψη του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού. Από αυτά αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες, που βοηθούν στη σωστή διάγνωση, των προβλημάτων του στόματος.

Λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας

Στη συνέχεια γίνεται λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας, η οποία μας δίνει μια πλήρη πρώτη εικόνα της κατάστασης του στόματος.

Κλινική εξέταση

Ακολουθεί η κλινική εξέταση του στόματος, της κροταφογναθικής άρθρωσης και των μυών της μάσησης. Η ενδελεχής αυτή εξέταση, με τη βοήθεια και του ακτινογραφικού ελέγχου, μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα και σωστή διάγνωση.

Κατάρτιση σχεδίου θεραπείας

Έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία και αφού ακούσουμε την επιθυμία και τις προσδοκίες του ασθενούς μας, καταρτίζουμε ένα γραπτό σχέδιο θεραπείας, το οποίο αναλύουμε και εξηγούμε στον ασθενή μας.

Λήψη φωτογραφιών

Στη συνέχεια και αφού συμφωνήσουμε με τον ασθενή μας για τις οδοντιατρικές πράξεις, που πρέπει να πραγματοποιηθούν, φωτογραφίζουμε την αρχική κατάσταση του στόματος, καθώς και όλα τα στάδια της θεραπείας, ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών.

Ολοκλήρωση θεραπείας

Τέλος φωτογραφίες λαμβάνονται και με την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι φωτογραφίες μας επιτρέπουν να μελετήσουμε και να συγκρίνουμε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να γινόμαστε καλύτεροι.

Λήψη ιστορικού

Πρώτα γίνεται η λήψη του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού. Από αυτά αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες, που βοηθούν στη σωστή διάγνωση, των προβλημάτων του στόματος.

Λήψη ιστορικού

Λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας

Στη συνέχεια γίνεται λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας, η οποία μας δίνει μια πλήρη πρώτη εικόνα της κατάστασης του στόματος.

Κλινική εξέταση

Ακολουθεί η κλινική εξέταση του στόματος, της κροταφογναθικής άρθρωσης και των μυών της μάσησης. Η ενδελεχής αυτή εξέταση, με τη βοήθεια και του ακτινογραφικού ελέγχου, μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα και σωστή διάγνωση.

Κλινική εξέταση

Κατάρτιση σχεδίου θεραπείας

Έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία και αφού ακούσουμε την επιθυμία και τις προσδοκίες του ασθενούς μας, καταρτίζουμε ένα γραπτό σχέδιο θεραπείας, το οποίο αναλύουμε και εξηγούμε στον ασθενή μας.

Λήψη φωτογραφιών

Στη συνέχεια και αφού συμφωνήσουμε με τον ασθενή μας για τις οδοντιατρικές πράξεις, που πρέπει να πραγματοποιηθούν, φωτογραφίζουμε την αρχική κατάσταση του στόματος, καθώς και όλα τα στάδια της θεραπείας, ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών.

Λήψη φωτογραφιών

Ολοκλήρωση θεραπείας

Τέλος φωτογραφίες λαμβάνονται και με την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι φωτογραφίες μας επιτρέπουν να μελετήσουμε και να συγκρίνουμε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να γινόμαστε καλύτεροι.